ห้อง clean room คืออะไร คุณสมบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

by: gfc_admin date: 4 August 2020 Category: Hot issue, เรื่องน่ารู้
ถ้าชอบกดแชร์ด้วยนะคะ

#

หากใครได้มีโอกาสเข้าไปในเขตของโรงพยาบาล อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตยา อุปกรณ์จำพวกอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ เป็นต้องพบกับห้อง clean room หรือที่คุ้นหูกันดีในชื่อว่าห้องปลอดเชื้อ แต่ถึงอย่างไรก็เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะเคยได้ยิน เคยคุ้นหูแต่ก็ไม่รู้ว่าห้อง clean room ที่ว่าคืออะไร แล้วคุณสมบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร ซึ่งในวันนี้เราขออาสาเป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปทำความรู้จักกับห้องที่ว่านี้เอง ว่าแล้วก็อย่ามัวรอช้ารีบไปกันเลย

#

#

ห้อง clean room คืออะไร?

อธิบายให้เข้าใจกันอีกรอบกับความหมายของห้อง clean room ซึ่งก็คือห้องปลอดเชื้อ หรือห้องสะอาดที่ทั้งปริมาณสิ่งปนเปื้อน ฝุ่นละอองได้ถูกควบคุมเอาไว้ไม่ให้เกินไปกว่าระดับมาตรฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังเป็นห้องที่ควบคุมแรงดัน ระดับความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ ความเร็วลมภายในห้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่อยู่ด้วยอีกด้วย

แล้วคุณสมบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร?

ห้อง clean room หรือห้องสะอาดถูกนำมาใช้โดย Willis  Whitfield ในปี 1961 เป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ถูกควบคุมสิ่งต่างๆ ในอากาศให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน สะอาด ซึ่งสิ่งที่อยู่ในอากาศหรืออนุภาคในอากาศนั้นจะมีบรรดาเชื้อจุลชีพและผงฝุ่นล่องลอยเป็นจำนวนมาก สถานที่ที่ต้องรักษาความสะอาดขั้นสุด อย่างโรงพยาบาล อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อขจัดปัญหาในอากาศ ซึ่งคุณสมบัติที่ถูกต้อง ได้แก่

  • แสงสว่าง : ต้องใช้อยู่ที่ 1,080 – 1,620 lux (ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดพิเศษ)
  • ความชื้นสัมพัทธ์ : จะกำหนดตามลักษณะงาน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ หรือขั้นตอนการผลิต โดยทั่วไปจะกำหนดไว้ที่ประมาณ 50 บวกหรือลบ 10% ซึ่งหากห้องมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเกินไปอาจทำให้วัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ เกิดประจุไฟฟ้า กลายเป็นว่าติดกันไปหมด หรือหากในห้องมีความชื้นสัมพัทธ์สูงไปอาจทำให้วัสดุหรือชิ้นส่วนนั้นเป็นสนิมได้
  • ระดับเสียง : จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของลักษณะการใช้งาน
  • อุณหภูมิ : ในส่วนของอุณหภูมิหากไม่มีกระบวนการผลิตจะกำหนดไว้ในช่วง 72°F (22.2°C) บวกหรือลบ 0.25°F (0.14°C) (แต่กรณีที่มีก็จะต้องกำหนดให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตนั้นๆ)
  • ความดัน : ต้องรักษาความดันของห้อง clean room ให้บวกเข้าไว้ มีพัดลมมาเป่า มีประตูเข้าออกที่มิดชิด ส่วนห้องที่มีระดับความสะอาดต่างกันจำเป็นต้องกำหนดความดันอย่างน้อย 0.05 นิ้วน้ำ 

และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับห้อง clean room ที่เราได้เป็นไกด์อาสาไปทำความรู้จัก ซึ่งการที่ผู้สนใจโดยเฉพาะกับผู้ดูแลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาถึงความหมาย คุณสมบัติที่ถูกต้องเอาไว้ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจ และสามารถใช้งานห้องที่ว่านี้อย่างเหมาะสม ไม่ทำให้วัสดุหรือชิ้นส่วนได้รับความเสียหาย


ถ้าชอบกดแชร์ด้วยนะคะ

กล่องแสดงความคิดเห็น Facebook

จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น

Copyright GirlsfriendClub 2013 Tel: +669 096 94836 E-mail: pla.kittiporn@gmail.com