15 ภาพอบอุ่นภาพ ที่จะทำให้เราได้รู้ว่า..ความเมตตายังมีอยู่

by: gfc_admin date: 4 July 2015 Category: Around the world, Hilight Today, Hot issue

by icecream

#

ใคร ที่กำลังรู้สึกหดหู่ หมดหวัง ไร้แรงและกำลังใจ วันนี้เราเอาภาพน่ารักอบอุ่นมาฝาก มันทำให้เรารู้ว่า..จริงๆ แล้วในสังคมก็ยังมีอะไรดีๆอยู่นะ!

413

39

414

511

512

17

19  DUCK TRAFFIC

111

112

113

210

313

410

Photo: peacefulcentury.net

กล่องแสดงความคิดเห็น Facebook

จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น

Copyright GirlsfriendClub 2013 Tel.: +668 045 82828 Fax: +662 255 3596 E-mail: thipnuttha@gmail.com