มาสเตอร์การ์ดเผย หญิงไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางธุรกิจสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

by: Tiramisu Writer date: 2 April 2015 Category: Hilight Today, LifeStyle, work
ถ้าชอบกดแชร์ด้วยนะคะ

 

457983917

 

ผลสำรวจจากมาสเตอร์การ์ดเผย หญิงไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางธุรกิจสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

  • ผู้หญิงไทยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางศักยภาพความด้านเป็นผู้นำทางธุรกิจ สูงที่สุด
  • ผู้หญิงไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศ ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่าผู้ชาย
  • ผู้หญิงไทยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในองค์กรสูงเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค

 

 

ดัชนีความก้าวหน้าของสตรี ที่จัดทำขึ้นล่าสุด (ครึ่งปีหลังของปี 2557) โดยมาสเตอร์การ์ด เผยว่าหญิงไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำทางธุรกิจสูงสุด แม้จะเป็นเพศที่ถูกมองว่าอ่อนแอกว่าในหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในขณะที่ ดัชนีความก้าวหน้าในศักยภาพของเพศหญิงในประเทศไทยในปี 2558 เพิ่มขึ้น 20.4 จุด เป็น 62.7 ผู้หญิงจำนวนมากในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคถูกจำกัดโอกาสในการเป็นผู้นำทางธุรกิจแม้พวกเธอจะมีการศึกษาที่เหมาะสมก็ตาม

 

ผลสำรวจพบว่าการสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและภาวะผู้นำในธุรกิจในประเทศไทยมีความเกี่ยวพันกัน (ผู้หญิงที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีดัชนีอยู่ที่ 123.6 และมีโอกาสในการเป็นผู้นำธุรกิจอยู่ที่ 62.7)   จากการสำรวจทั้งหมด 16 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพบว่า ผู้หญิงใน 10 ประเทศ ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่าผู้ชาย  ประเทศฟิลิปปินส์ (ดัชนีการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ที่ 130.8; มีดัชนีความเป็นผู้นำธุรกิจอยู่ที่ 92.5) และ ประเทศนิวซีแลนด์ (มีดัชนีการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ที่ 146.3; และดัชนีความเป็นผู้นำธุรกิจอยู่ที่ 70.2) ประเทศไทยติด 1 ใน 5 ประเทศ (นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา) ซึ่งมีคะแนนความสามารถที่ 100 คะแนน นั่นหมายความว่าผู้หญิงในประเทศเหล่านี้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาเท่าเทียมหรือมากกว่าผู้ชาย

Women Advancement Infographic_TH

ประเทศไทยยังมีอัตราการลดลงสูงสุดอยู่ (ดัชนีที่ 59.4, ลดลง 7.2 จุด ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557) ทำให้ดัชนีของประเทศไทยนั้นถดถอยลงที่สุด หนทางสู่ความเท่าเทียมทางเพศยังคงต้องการการพัฒนาอย่างมากในประเทศ    ถึงแม้ผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะได้รับการศึกษามากกว่าผู้ชาย แต่แนวโน้มที่จะนำไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศในด้านการเป็นผู้นำทางธุรกิจ การเป็นเจ้าของธุรกิจ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ยังคงเป็นไปอย่างล่าช้าในหลายๆ ประเทศ

 


ถ้าชอบกดแชร์ด้วยนะคะ

กล่องแสดงความคิดเห็น Facebook

จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น

Copyright GirlsfriendClub 2013 Tel: +669 096 94836 E-mail: pla.kittiporn@gmail.com