กฎหมาย PDPA กับข้อยกเว้นที่เหล่าผู้ประกอบการควรรู้

by: gfc_admin date: 6 October 2021 Category: เรื่องน่ารู้
ถ้าชอบกดแชร์ด้วยนะคะ

เมื่อพูดถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องให้ความสนใจเลยก็คือเรื่องของกฎหมาย PDPA และข้อยกเว้นนั่นเอง โดยเฉพาะในฐานะผู้ประกอบการ ก็จะต้องรู้ว่า เจ้าของข้อมูลมีสิทธิอะไรบ้าง เมื่อเราต้องการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานหรือลูกค้าของคุณอีกด้วย ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกันว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิอะไรตาม PDPA และมีข้อยกเว้นอะไรบ้าง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น เป็นไปตามกฎหมายอย่างดี ถ้าพร้อมแล้ว ตามไปดูกัน


สิทธิของเจ้าของข้อมูลตาม PDPA และข้อยกเว้นที่ผู้ประกอบการต้องรู้

สิทธิในการแจ้งให้ทราบ

นี่คือสิ่งสำคัญอย่างมากที่เจ้าของข้อมูลจะต้องรู้ว่าเว็บไซต์หรือบริษัทของคุณต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไปทำอะไรบ้าง มีการนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้อย่างไร มีการจัดเก็บอะไรบ้าง รยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ ซึ่งสิทธินี้เป็นข้อกำหนดตาม PDPA เลย แต่ก็มีข้อยกเว้นที่ว่า กรณีที่เจ้าของข้อมูลทราบอยู่แล้วว่าจะเก็บข้อมูลไปทำอะไรบ้าง เช่น นำไปเปิดบัญชี สมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เป็นต้น

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์หรือองค์กรเก็บไป ซึ่งตาม PDPA นั้น ไม่มีข้อยกเว้นในส่วนนี้ ซึ่งเจ้าของข้อมูลจะสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของตัวเอง และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลเหล่านั้นได้ กรณีที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ให้ความยินยอมไปจริงๆ หรือไม่

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ต้องบอกว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่งตาม PDPA ก็ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ ซึ่งการเพิกถอนความยินยอมนั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อจำกัดสิทธิในการขอถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอมไปในคราวแรก

สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไหร่ก็ได้ และมีสิทธิที่จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนได้ด้วย แต่ตาม PDPA นั้นจะมีข้อยกเว้นว่า การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นั้น จะเป็นเหตุอันควรทางกฎหมาย ทำให้สิทธิในข้อนี้ต้องพิจารณาอย่างละเอียด

สิทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล

รายละเอียดในส่วนนี้คือเจ้าของข้อมูลเคยให้ข้อมูลกับผู้ควบคุมรายหนึ่งไว้ และต้องการนำข้อมูลนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลอีกรายหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าสามารถทำได้ ตามที่ได้มีกำหนดไว้ใน PDPA นั่นเอง โดยการส่ง โอน หรือขอให้ส่งข้อมูลนั้น จะต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ อีกด้วย


ถ้าชอบกดแชร์ด้วยนะคะ

กล่องแสดงความคิดเห็น Facebook

จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น

Copyright GirlsfriendClub 2013 Tel: +669 096 94836 E-mail: pla.kittiporn@gmail.com