“อุโมงค์ต้นไม้” จังหวัดน่าน กำลังจะหายไป ร่วมลงชื่อหยุดการตัดต้นไม้

by: Tiramisu Writer date: 14 March 2015 Category: Hilight Today, Hot issue, Hot news
ถ้าชอบกดแชร์ด้วยนะคะ

.11013021_789363541132713_2821536702602897285_n

.

หลายคนอาจเคยไปนั่งรถผ่านอุโมงต้นไม้ที่จังหวัดน่าน หรืออย่างน้อยก็เคยได้เห็นรูปถ่ายสวยๆของสถานที่อันงดงามนี้ แต่กลับกลายเป็นว่าการขยายถนนนั้นรุกล้ำและมีโครงการจะตัดต้นไม้ออก กลุ่มอนุรักษ์ Big Tree จึงออกมารณรงค์ให้ยับยั้งโครงการนี้ ผ่าน Change.org โดยมีเนื้อหาดังนี้

.

เนื่องจากกรมทางหลวง ได้มีโครงการขยายไหล่ทาง ถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง จาก 9 เมตร เป็น 12 เมตร ระยะทาง 138 กิโลเมตร ถึงชายแดนห้วยโก๋น ทำให้มีการตัดต้นไม้ข้างทางจำนวนมาก แต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนควรจะต้องร่วมไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง จึงอยากขอร้องต่อคณะกรรมาธิการคมนาคมให้มีการอนุรักษ์เก็บอุโมงค์ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองน่าน ในโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 1080  น่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ  ด้วยเหตุผลสำคัญ 7 ประการ ดังนี้

1. ประโยชน์ด้านนิเวศบริการ: ให้ความร่มรื่นแก่ผู้ใช้ถนน สร้างอากาศบริสุทธิ์ ป้องกันฝุ่นมลพิษ

2. เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เสน่ห์ของเมืองน่านสร้างบรรยากาศที่ดีในการเดินทางที่มีต้นไม้
หลากหลายสายพันธุ์ ดอกไม้แต่ละสีสลับกันตลอดทาง นักท่องเที่ยวไม่ได้มาเพราะถนนกว้าง แต่มาเพราะมีอุโมงค์ต้นไม้ที่ไม่เหมือนใคร

3. เป็นสถานที่ไม่กี่แห่งในโลกที่มีอุโมงค์จามจุรีและอุโมงค์ต้นสัก เป็นเอกลักษณ์ของน่านที่ชาวน่านภาคภูมิใจ

.11009161_789363581132709_4124568474062520670_n

.

4. สิ่งที่สูญเสียคือต้นไม้นับพันต้น ไม่คุ้มค่ากับเพียงแค่การขยายไหล่ทางออกไปข้างละ 1.5 เมตร

5. ส่วนข้ออ้างที่ว่าตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยนั้น  ทางกลุ่มเห็นว่าที่จริงแล้วต้นไม้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อการขับขี่ อันตรายและอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากความประมาทของคน เพราะคนที่เคารพกฎจราจรไม่เคยมีใครตายเพราะต้นไม้ นอกจากนั้น ยิ่งถนนกว้างก็ยิ่งทำให้คนขับรถเร็ว โอกาสประสบอุบัติเหตุก็มากขึ้น และถ้ารถเสียหลักโดยไม่มีต้นไม้สองข้างทางคอยป้องกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือการตกหน้าผา
6. การขยายไหล่ทางไม่ได้ช่วยชาวบ้านให้มีเศรษฐกิจดีขึ้น เพราะถ้าอุโมงค์ต้นไม้หายไป ไม่มีทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว เมืองน่านก็จะเป็นเมืองทางผ่านโดยสมบูรณ์
7. เป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ ให้กับจังหวัดอื่นๆและประเทศในกลุ่ม AEC

.

11046862_1622537017967332_4164497924821009695_o.

ถ้าเกิดการตัดอุโมงค์ต้นไม้และกลุ่มต้นไม้หลายสายพันธุ์ ก็จะไม่หลงเหลือเป็นประวัติศาสตร์ให้รุ่นลูกหลานได้ภูมิใจ มรดกทางธรรมชาตินี้ก็จะสูญเสียไปโดยไม่สามารถนำกลับคืนมาได้

ข้อเรียกร้องเพื่อเก็บอุโมงค์ต้นไม้เส้นประวัติศาสตร์ของทางหลวงหมายเลข 1080 น่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ 

1. การเก็บอุโมงค์ต้นไม้ และต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของจังหวัดน่านในช่วง

      อุโมงค์ต้นไม้ผาสิงห์: ต้นไม้ระหว่าง กม.ที่ 379 ถึง กม. ที่ 386 ซึ่งเป็นต้นสัก ประดู่ เชื่อมกับอุโมงค์ต้นไม้จามจุรีที่มีความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดในจังหวัดน่าน

      อุโมงค์ต้นไม้ท่าวังผา: เขตอำเภอท่าวังผา บ้านปง-ฝายมูล ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

      อุโมงค์ต้นไม้ปัว-เชียงกลาง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

2.  การขุดล้อม ขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

3. ทำให้เป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองน่าน แหล่งท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูป

.

10985188_1622537001300667_3409202792233977803_o

.

ส่วนเมื่อวันที่ 11 มี.ค. กลุ่มบิ๊กทรี (Big Trees Project) เป็นตัวแทนคนน่าน ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาให้เก็บอุโมงค์ต้นไม้ริมทางหลวง 1080 น่าน-อ.เฉลิมพระเกียรติ ไม่ให้ถูกตัดโค่น

ทั้งนี้ กรมทางหลวงมีโครงการขยายไหล่ทางถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง จาก 9 เมตร เป็น 12 เมตร ระยะทาง 138 กิโลเมตร ถึงชายแดนห้วยโก๋น ทำให้มีการตัดต้นไม้ข้างทางจำนวนมาก ทางกลุ่มได้รณรงค์ผ่านเว็บไซต์ www.change.org ให้ประชาชนร่วมลงชื่อขออนุรักษ์เก็บอุโมงค์ต้นไม้ไว้เพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติ โดยร่วมกันนำเสนอเป็นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการคมนาคมให้ระงับการตัดต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะมีการทำประชาพิจารณ์หรือการหาทางออกร่วมกันระหว่างแขวงการทางน่านที่ 2 กับเครือข่ายศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่านก่อน ขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อว่า 2 หมื่นรายแล้ว

.

ร่วมลงชื่อกันได้ที่ http://goo.gl/KPv1Au

.

cr. https://www.facebook.com/BIGTreesProject

.


ถ้าชอบกดแชร์ด้วยนะคะ

กล่องแสดงความคิดเห็น Facebook

จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น

Copyright GirlsfriendClub 2013 Tel: +669 096 94836 E-mail: pla.kittiporn@gmail.com