Winter ทั้งที งานAccessories Fur ต้องมา!

by: gfc_admin date: 28 December 2015 Category: Accessories, Fashion & Trend, Hilight Today
ถ้าชอบกดแชร์ด้วยนะคะ

By Cupcake

Winter ก็ต้องคู่กับขนเฟอร์สิเนอะ แต่อากาศแบบบ้านเราใส่เสื้อขนเฟอร์เห็นทีจะไม่ไหว เราก็เลยรวม Accessories ขนเฟอร์ ปุกปุยน่ารักมาให้ ใส่เอาบรรยากาศ มันเลิศมากจริงๆค่า

fad412a47e6d6eb68ab2f3f836d52bb4

0cc68910cf5fceadc5e3ab88f2f4a7ea

1b2ce1477c95a47f76f422af9d66a869

3b9bcc58ab3e87d9663e8fc7b756d9d0

4fe6c7592339b15218d9cd6f02b64a0a

7d074f28df3c5b8c103ed6095bacceaa

8e0ebcc44e2c243c2d54fccfb87580b3

34f71ed80b43cd4976a6a192b2c3bdec

84fc4a507cd7d07b58008d8013573a0a

963d315fd3ea76df37bcfbd6fa5016db

309883d630f0b7c55d04b9af0aa6891f

a4ad33e0383ccaf062a3751ec79620b8

a23f3e8a4b355451d78a97af6c041d80

b7f0c413f72ad8521ebd5f8a6a86798f b4968d16d7afd1ce5bc37eb717f8dffa

c6e3bf385af86915489f2b3bb1ed338a

cbe1be0940c04da5bd54f1bb6b6cf9fa

dfb0fec1ba3f0b7b015ea177f6b45b52

ea664c7f3f8b9a5e384fd38b018e1212

f7cb6cee4dd3cfa0f3fbf595942a376d

fa7c4e7de40420e4fd05b888315fa7ce

 

Cr: Pinterest


ถ้าชอบกดแชร์ด้วยนะคะ

กล่องแสดงความคิดเห็น Facebook

จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น

Copyright GirlsfriendClub 2013 Tel: +669 096 94836 E-mail: pla.kittiporn@gmail.com